Få flytten att gå bra

Med hjälp av inre metoder (och flyttfirma!)

 

De flesta människor är mer eller mindre helt fokuserade på yttre omständigheter och att utföra handlingar i yttre världen. Det finns dock en väldigt stor spelyta i den inre världen som kan göra att handlingar i den yttre världen blir mindre nödvändiga att utföra. Det är som att universum istället börjar sammanstråla för att få saker att hända, bara baserat på att graden av medvetande har höjts hos en varelse och på grund av det måste adekvat representation symboliseras i manifestationen. Inom spirituella kretsar pratar man om att manifestera sin verklighet med praxis såsom Law of Attraction. Detta är ett futilt försök till att låta det lilla jaget vara aktivt i något som det inte har med att göra. Det är ren arrogans att tro att vi som personer har något med manifestationen av verkligheten att göra. Den sker automatiskt och kläs av i takt med att medvetandegraden höjs. Det enda vi kan göra för att manifestera en ”bättre” verklighet är att behålla en spirituell intention och inte låta oss luras av vad vi ser framför oss. Allt är gott.

 

Låt en flyttfirma hjälpa dig

 

Man behöver inte evolvera sitt medvetande särskilt högt för att kunna be om hjälp och ta emot den på ett bra sätt. En flyttfirma är en representation för understöd och att vi inte behöver utföra handlingar på egen hand. En flyttfirma är som en hjälpande hand under en period då vi inte klarar av att utföra alla fysiska handlingar själva – och så här kan det vara i nästan alla projekt man utför. Till slut kommer vi inte att behöva utföra mer än dem handlingar i verkligen vill utföra och känner oss kallade till. En flyttfirma är alltså en större symbol än bara en flyttfirma – om vi väljer att se det på det sättet.

Vi lever i den värld vi vill leva i

 

Allt vi ser är själv-valt. Allt vi har i vårt liv har vi valt att vara där, antingen medvetet eller omedvetet. Det gäller även sjukdomar och annat. Förutom vissa tillstånd som är karmiska, alltså som vi tagit med oss från tidigare liv och burit i själen – för att vi skall lära oss av dem.